Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Sanja Nikolic’

Sila i Soni

Screenshot (21).png

Advertisements

Read Full Post »

Link: Lapis Histriae 2014

lapis 2014 omot

Read Full Post »

Marina Abramovic

The most authentic thing you can ever see

is a woman dying for art right in front of you;

with Michelangelo’s hands and queen’s hair

she speaks directly to you and

she is devoted like a black lamb

 

If you don’t believe this,

strip naked and

try not appear pornographic

while the audience stares at your genitals

 

If you don’t believe this

give up reproduction

 

If you don’t believe this

abandon comfort,

menstruation and

the certainty of morning acts of love

 

If you don’t believe this

while you abuse your children

go back to your own childhood and

face your spiteful mum,

and see if you know who you really are

 

If you don’t believe this

get rid of false security

and become unsure that you are heading anywhere

 

Although you might like to be her now

she won’t ever want to be like you

because you tremble constantly

 

Free yourself of everything

and

just be,

not something that you are

but

something that you are not

 

if you ever intend to be

real

 

……………………………………………………..

 

 

Najstvarnija stvar koju uopšte možete da vidite

to je žena koja upravo umire u umetnosti

sa Mikelanđelovim rukama i kosom kraljice,

ona izravno vama govori

posvećena kao crno jagnje

 

ako ne verujete,

skinite se i

probajte da ne budete porno

dok publika gleda vaše organe za razmnožavanje

 

ako ne verujete,

probajte da se odreknete razmnožavanja

 

ako ne verujete,

oslobodite se udobnosti,

sigurne menstruacije i

izvesnosti jutarnjih ljubavi

 

ako ne verujete,

dok zlostavljate vašu decu

vratite se u detinjstvo i

suočite se sa vašom pakosnom mamom,

pa zagledajte da li uopšte znate ko ste?

 

ako ne verujete,

oslobodite se lažne sigurnosti i

budite nesigurni da bilo kuda stižete

 

iako vi sada želite da budete ona,

znajte da ona nikada ne bi bila vi,

jer vi ste u večitoj strepnji

 

oslobodite se svega

i

samo budite

ne to što jeste

nego

nešto što niste

 

ako nameravate da ikada budete

stvarni

 

Translated by the author and Pansy Maurer Alvarez

 

Sanja Nikolic

 

 

Read Full Post »

Sinoć mi je ruža blistala

u zimu proleće

do jutra ušao si mi u san

sočni pomorandžin kolač

ja sam bila jasna kao japanska monogamija

 

pošto si morao da laneš bolnu glupost,

ti ozbiljan trgovački putnik, otišao si kada je noć sasvim napustila dan

 

Sanja Nikolic

 

 

Read Full Post »

Predivna nevolja, radoznala i tiha

guste kose kao crna mreža koju sam hvatala u snu

i takvih tamnih očiju, veoma dubokih

tražila me je

 

posvećujem joj sneg, posvećujem joj more

udahnuću joj svoje otiske treperenja na peni

mirišem na iglicu bora

kao so sam na vrelom kamenu

kao puzavica na vetru

nevoljo, uzmi me za ženu

 

tražila me je predivna nevolja, radoznala i tiha

posvetila mi je muziku

htela da budem žena

 

 

Sanja Nikolic

 

Read Full Post »

Čista sam, kao sneg i kao led

toliko da je supstancija neuporediva sa mnom.

mrko Sunce, okovano

titra kroz zaleđeno jezero neba,

čista sam dok se ogledam u njemu

svoj odraz bludno tražim, slepa nevesta

 

nemoćno drvo povijeno snegom, onom do sebe u zagrljaj pada

nasukano busenje iz talasa snega potuljeno štrči,

plavi dim iz korenja izbija.

 

kuće i ptice u vrtlogu hrle ka meni, netaknutoj prirodi

jednog dana blesnuću nasmejana

kao dobre vesti

 

Sanja Nikolic

 

Read Full Post »

Nadošao je mrak što ga je ceo dan punio kosmos

noćni duh na motke povešane živote stavio

krpena lica u nepovrat odneo

mastan mesec bebećeg naboranog lica ali srećnog

teretne se punoće noćas oslobađa

nju ulica dovlači dole na rub

ispod kape, jednaka težina smokvinog lista oplođuje majke

giganti stamenih gležnjeva, stamenih prstiju gde počiva zemlja i vi na njoj

majke na majci zemlji rascvetane,

vama svi u civilnom društvu duguju za bludni trud

a vi, žrtvujte vojsci i crkvi život deteta, namirite muškarca u sebi

volela bih da znam, da li se mlečni patuljci u vama već dižu protiv vas?

i kada tačno nastaje prevrat?

Opet ništa nije celo.

patinasto ogledalo u moru predvidivosti prikazuje samo jednog biciklistu

a što usamljena je nepredvidivost kod nas, on

povlači za sobom sa uskog grla ulice gegavo grlo kola trola

do spomenika koji ne okleva usred harema cveća

ali kasno, dosta kasno

ulazi dim u dim

upotpunjuje dekor nečeg nepomičnog poput

stena pod cunamijem

internatski revnosna, kao palidrvce skromno osvetljena

opet juri me mrak

i svetla sam i tamna i iskošena

senka na betonu

zato sviraj to ponovo Sem, sviraj

da progutam mesec ili će on nas

ova igra je turobni inferno sa nama,

pomućenima

 

Sanja Nikolic

 

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: